AMR เป็น M4A

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกไฟล์ AMR ที่คุณต้องการแปลง คุณสามารถแปลง AMR ใด ๆ เป็น M4A โดยอัปโหลดรูปภาพทางด้านขวา
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงเสียงจาก AMR เป็น M4A จะเริ่มโดยอัตโนมัติและจะเสร็จสิ้นภายในเพียงไม่กี่วินาที
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อการแปลงเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นปุ่มดาวน์โหลด คลิกที่นั้นเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ M4A ของคุณ

AMR 2 M4A

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง AMR เป็น M4A