OGV เป็น TEXT

 • ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มต้นแปลง OGV เป็น TEXT แค่ส่งไฟล์ OGV ที่คุณต้องการแปลงไปยังผู้อัปโหลดที่ด้านขวา ทันทีที่อัปโหลดเสร็จสิ้น การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
 • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ หลังจากเสร็จสิ้น คุณจะถูกนำไปยังหน้าดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกไฟล์ TEXT ของคุณในเครื่อง

 • settings
  แยกคนที่แตกต่างกัน :
  Expert Settings: Customize codec options
 • OGV 2 TEXT

  Uploading...
  ภาพประกอบ: การแปลง OGV เป็น TEXT