OGV thành VĂN BẢN

 • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi OGV sang TEXT, hãy gửi các tệp OGV mà bạn muốn chuyển đổi lên tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
 • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
 • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu các tệp TEXT của bạn vào máy cục bộ.

 • settings
  Phân biệt những người khác nhau:
  Expert Settings: Customize codec options
 • OGV 2 TEXT

  Uploading...
  Hình minh họa: Chuyển đổi OGV sang Văn bản