OPUS เป็น MKV

  • ขั้นตอนที่ 1: ส่งไฟล์ OPUS ที่คุณต้องการแปลงเป็น MKV ไปยังกล่องอัปโหลดที่ด้านซ้าย
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ หลังจากเสร็จสิ้น คุณจะถูกนำไปยังหน้าดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกไฟล์ MKV ลงในคอมพิวเตอร์

ภาพซ้อนทับ: คุณสามารถเพิ่มหนึ่งภาพซ้อนทับหรือมากกว่านั้นสำหรับวิดีโอ MKV ของคุณในขั้นตอนที่ 2 หลังจากอัปโหลด MP3

OPUS 2 MKV

Uploading..
ภาพประกอบ: การแปลง OPUS เป็น MKV