OPUS thành MKV

  • Bước 1: Gửi tệp OPUS mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng MKV vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp chuột vào nút tải xuống để lưu tệp MKV của bạn vào máy cục bộ.

Thêm hình ảnh lên làm nền: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh làm lớp chồng cho video MKV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

OPUS 2 MKV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi OPUS sang MKV