PNG เป็น TEXT

  • ขั้นตอนที่ 1: เริ่มการแปลงได้โดยลากและวางรูปภาพ PNG ของคุณลงในผู้อัปโหลดด้านขวา หรือคลิกที่ผู้อัปโหลดเพื่อเลือกรูปภาพของคุณ
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่ขณะที่ผลลัพธ์ของข้อความถูกสร้างขึ้น
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อการแปลงเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะเห็นปุ่มดาวน์โหลด คลิกที่นั่นเพื่อดาวน์โหลดภาพข้อความของคุณ

ด้วยตัวแปลงของเราคุณสามารถเรียกใช้ OCR บนภาพ 20 รูปพร้อมกันได้ ผลลัพธ์จะรวมถึงไฟล์ข้อความสำหรับแต่ละรูปภาพและไฟล์ข้อความรวมด้วย โปรดทราบว่าตัวแปลงนี้ถือว่ารูปภาพทั้งหมดอยู่ในภาษาเดียวกัน

PNG 2 TEXT

Uploading...
การแปลง PNG เป็น TEXT อาศัยการอธิบายรูปภาพ