PNG thành TEXT

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách kéo và thả hình ảnh PNG của bạn vào công cụ tải lên bên phải. Hoặc có thể nhấp vào công cụ tải lên để chọn hình ảnh của bạn.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi kết quả văn bản của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải xuống hình ảnh VĂN BẢN của bạn.

Với bộ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh đồng thời. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho từng hình ảnh và một tệp văn bản kết hợp. Lưu ý rằng bộ chuyển đổi giả định rằng tất cả các hình ảnh đều bằng cùng một ngôn ngữ.

PNG 2 TEXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PNG thành TEXT