แปลข้อความต่อไปนี้เป็นไทย: TIF เป็น TXT

  • ขั้นตอนที่ 1: ส่งภาพ TIF ที่คุณต้องการแปลงเป็น TXT เข้ากล่องอัพโหลดทางด้านซ้าย
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงรูปภาพจาก TIF เป็น TXT จะเริ่มต้นอัตโนมัติและจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้น
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จะปรากฏปุ่มดาวน์โหลด คลิกเพื่อรับผลลัพธ์

ด้วยโปรแกรมแปลงของเรา คุณสามารถใช้ OCR บนรูปภาพได้พร้อมๆ กัน 20 รูปภาพ ผลลัพธ์รวมถึงไฟล์ข้อความสำหรับแต่ละรูปภาพและไฟล์ข้อความรวมด้วย โปรดทราบว่าโปรแกรมแปลงมีความสมมาตรกันว่าภาพทั้งหมดอยู่ในภาษาเดียวกัน

TIF 2 TXT

Uploading...
การแปลงไฟล์ TIF เป็น TXT