TIF sang TXT

  • Bước 1: Gửi hình ảnh TIF mà bạn muốn chuyển đổi thành TXT vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ TIF sang TXT sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để có kết quả.

Với trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR cho đồng thời 20 hình ảnh. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho mỗi hình ảnh và cũng một tệp văn bản tổng hợp. Lưu ý rằng trình chuyển đổi giả định rằng tất cả các hình ảnh đều có cùng ngôn ngữ.

TIF 2 TXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TIF sang TXT