TIFF เป็น JPEG

  • ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มต้นแปลง TIFF เป็น JPEG แค่ส่งภาพ TIFF ที่คุณต้องการแปลงไปยังตัวอัปโหลดที่ด้านขวา ทันทีที่อัปโหลดเสร็จสิ้น การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 2: รอจนกว่าการแปลงเป็น JPEG จะเสร็จสิ้น
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเสร็จสิ้น ปุ่มดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น คลิกที่มันเพื่อรับผลลัพธ์

TIFF 2 JPEG

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง TIFF เป็น JPEG