TIFF thành JPEG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi TIFF sang JPEG, chỉ cần gửi hình ảnh TIFF mà bạn muốn chuyển đổi lên bộ tải tại bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng JPEG hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

TIFF 2 JPEG

Uploading...
Biểu đồ minh họa: Chuyển đổi TIFF sang JPEG