WAV เป็น OGV

  • ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มต้นทำการแปลง WAV เป็น OGV แค่ส่งไฟล์ WAV ที่คุณต้องการแปลงไปยังตัวอัปโหลดทางด้านขวา เมื่อการอัปโหลดเสร็จสิ้น การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่จนกว่าการแปลงจาก WAV เป็น OGV จะเสร็จสิ้น กระบวนการจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกวิดีโอ OGV ลงในเครื่อง

ภาพทับซ้อน: คุณสามารถเพิ่มภาพทับซ้อนหนึ่งรูปหรือมากกว่าสำหรับวิดีโอ OGV ของคุณในขั้นตอนที่ 2 หลังจากอัปโหลด MP3

WAV 2 OGV

Uploading..
ภาพประกอบ: แปลง WAV เป็น OGV