WAV sang OGV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi từ WAV sang OGV, chỉ cần gửi tệp WAV mà bạn muốn chuyển đổi lên hệ thống tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một lúc cho quá trình chuyển đổi từ WAV sang OGV hoàn tất. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu đoạn video OGV của bạn vào máy.

Chèn hình ảnh lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên video OGV của bạn trong giai đoạn 2 sau khi tải lên MP3.

WAV 2 OGV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi WAV sang OGV