WMA เป็น AAC

  • ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มต้นแปลง WMA เป็น AAC แค่ส่งไฟล์เสียง WMA ที่คุณต้องการแปลงไปยังตัวอัปโหลดที่ด้านขวา ทันทีที่อัปโหลดเสร็จสิ้น การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่จนกว่าการแปลงจาก WMA เป็น AAC จะเสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ปุ่มดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น คลิกที่นั้นเพื่อรับผลลัพธ์

WMA 2 AAC

Uploading...
ตัวอย่าง: การแปลง WMA เป็น AAC