WMA thành AAC.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WMA sang AAC, chỉ cần tải tệp âm thanh WMA mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WMA sang AAC hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WMA 2 AAC

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi WMA sang AAC