DIB thành PDF.

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải tệp DIB của bạn lên trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ DIB thành PDF hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh PDF của bạn vào máy tính của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

DIB 2 PDF

Uploading...
Hình vẽ minh hoạ: Chuyển đổi DIB sang PDF