Điều khoản dịch vụ

Dịch vụ này có sẵn miễn phí với hy vọng nó sẽ hữu ích. Không có bảo hành bất kỳ loại nào cho dịch vụ được cung cấp bởi trang web này.

Vì dịch vụ này hoàn toàn miễn phí, chúng tôi không đảm bảo tính khả dụng hoặc hoạt động và tính chính xác của kết quả, mặc dù chúng tôi có thời gian hoạt động> 99% và tập trung vào việc tạo ra kết quả chất lượng cao.

Sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý tạm thời tải tài liệu của mình lên máy chủ từ xa. Tài liệu của bạn sẽ không được phân tích hoặc xem xét bởi nhà cung cấp dịch vụ này. Dữ liệu của bạn vẫn giữ được của bạn khi sử dụng ứng dụng chuyển đổi.

Việc sử dụng ứng dụng chuyển đổi

Chúng tôi không giới hạn việc sử dụng dịch vụ này trong giới hạn của lẽ thường và giới hạn thực tế của chuyển đổi tệp trực tuyến. Bạn có thể chuyển đổi bao nhiêu tệp tùy thích và cũng có thể gửi các tệp lớn.

Chính sách bảo mật

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn là ưu tiên cao đối với chúng tôi. Đọc chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về quyền riêng tư và xử lý dữ liệu.

Chính sách pháp lý

Sử dụng dịch vụ này, bạn tuyên bố không vi phạm bất kỳ luật bản quyền nào của quốc gia bạn. Nhà cung cấp dịch vụ này không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp dịch vụ này. Chúng tôi không xem xét nội dung được gửi bởi người dùng của chúng tôi.