DJVU thành FB2

  • Bước 1: Chọn tài liệu DJVU mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ DJVU nào sang FB2 bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Vui lòng chờ trong một thời gian khi tạo ra kết quả đầu ra FB2 của bạn.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận được ebook đã chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bộ chuyển đổi này hỗ trợ một DJVU tại một thời điểm.

DJVU 2 FB2

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi DJVU sang FB2