Excel sang PDF

  • Bước 1: Gửi tờ tính Excel bạn muốn chuyển đổi sang PDF vào hộp tải lên bên trái bằng cách nhấp vào đó hoặc kéo và thả. Cả các tệp XLS và XLSX đều được chấp nhận.
  • Bước 2: Chờ một lát cho quá trình chuyển đổi từ Excel sang PDF hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải về tệp PDF của bạn.

Excel 2 PDF

Uploading...

XLS thành PDF

Bộ chuyển đổi miễn phí của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi chính xác bất kỳ bảng tính XLS nào thành PDF trực tuyến. Không cần tải xuống bất kỳ phần mềm nào.

XLSX thành PDF

Hơn nữa, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng này để chuyển đổi XLSX thành PDF. Chuyển đổi Excel sang PDF là một cách tuyệt vời để chia sẻ nội dung bảng tính trên các thiết bị khác nhau vì định dạng PDF trông giống nhau ở mọi nơi.

Miễn phí bất kỳ phí nào.

Chúng tôi là giải pháp cuối cùng để chuyển đổi miễn phí bất kỳ bảng tính Excel nào thành tài liệu PDF trực tuyến miễn phí. Đúng, nó hoàn toàn miễn phí - không phí ẩn.

Định dạng XLS

Tệp có phần mở rộng XLS được mã hóa trong Định dạng Tệp Nhị phân Excel, đó là định dạng tệp gốc của MS Excel. Đây là một định dạng tệp nhị phân mã hóa tất cả dữ liệu dưới dạng thông tin nhị phân và được hỗ trợ bởi MS Excel và LibreOffice Calc, cùng với các trình xử lý bảng tính khác.

XLS so với XLSX

Định dạng XLSX hiện đại hơn định dạng XLS và được giới thiệu từ năm 2007. Khác với định dạng trước đó XLS, nó là một định dạng tệp mở, mã hóa tất cả thông tin trong các cây XML. Nếu bạn đổi tên một tệp .xlsx thành .zip, bạn có thể truy cập tất cả thông tin theo cách có thể đọc được. Tất cả các trình xử lý bảng tính hiện đại đều hỗ trợ định dạng XLSX.

Bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn vì chúng tôi hoạt động dựa trên nguyên tắc đạo đức mạnh mẽ. Tệp của bạn sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi ngay sau khi chuyển đổi.