Excel đến PDF.

  • Bước 1: Gửi bảng tính Excel bạn muốn chuyển đổi sang PDF sang hộp Tải lên bên trái bằng cách nhấp vào hoặc kéo và thả. Các tệp cả, XLS và XLSX được chấp nhận.
  • Bước 2: Đợi một lát cho đến khi chuyển đổi từ Excel sang PDF đã hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống PDF của bạn.

Excel 2 PDF

Uploading...

XLS đến PDF.

Bộ chuyển đổi miễn phí của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi chính xác bất kỳ bảng tính XLS nào sang PDF trực tuyến. Không cần tải xuống phần mềm.

Xlsx đến pdf.

Hơn nữa, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng này để chuyển đổi xlsx sang pdf. Chuyển đổi Excel sang PDF là một cách tuyệt vời để chia sẻ nội dung của bảng tính trên các thiết bị khác nhau vì định dạng PDF trông giống nhau ở mọi nơi.

Không có bất kỳ khoản phí nào

Chúng tôi là giải pháp cuối cùng để thực hiện chuyển đổi miễn phí bất kỳ bảng tính Excel nào thành tài liệu PDF trực tuyến miễn phí. Có, nó là 100% không có phí ẩn.

Định dạng XLS.

Các tệp có tiện ích mở rộng XLS được mã hóa trong định dạng tệp nhị phân Excel, là định dạng tệp gốc của MS Excel. Nó là một định dạng tệp nhị phân mã hóa tất cả dữ liệu dưới dạng thông tin nhị phân và được MS Excel và LibreOffice Calc hỗ trợ, trong số các bộ xử lý bảng tính khác.

Xls so với xlsx.

Định dạng XLSX hiện đại hơn XLS và được giới thiệu vào năm 2007. Trái ngược với các XLS tiền thân của nó, nó là một định dạng tệp mở, mã hóa tất cả thông tin trong các cây XML. Nếu bạn đổi tên tệp .xlsx thành .zip, bạn có thể truy cập tất cả thông tin theo cách có thể đọc được. Tất cả các bộ xử lý bảng tính hiện đại hỗ trợ định dạng XLSX.

Bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn bởi vì chúng tôi hoạt động theo các nguyên tắc đạo đức mạnh mẽ. Tệp của bạn sẽ bị xóa tự động từ các máy chủ của chúng tôi ngay sau khi chuyển đổi.