Bộ chuyển đổi MP4 sang OGG

  • Bước 1: Chọn video MP4 bạn muốn chuyển đổi và tải lên bên phải.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi từ MP4 sang OGG đã hoàn thành. Nó bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống hiển thị. Nhấp vào nó để lấy luồng âm thanh từ tệp MP4 của bạn ở định dạng OGG.

MP4 2 OGG

Uploading...

Cách chuyển đổi này hoạt động:

Bộ chuyển đổi này cho phép chuyển đổi video và âm thanh của bạn theo kiểu dựa trên đám mây. Do đó, bạn không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào để trích xuất các luồng âm thanh từ các video MP4. Bộ chuyển đổi này sẽ sử dụng định dạng OGG Vorbis cho đầu ra âm thanh, đây là một lựa chọn tuyệt vời vì nó là nguồn mở. Chúng tôi cũng cung cấp các định dạng đầu ra khác vì vậy nếu bạn muốn luồng âm thanh ở định dạng tệp khác, bạn có thể chọn một trình chuyển đổi khác. Nhấp vào "Tệp và nhiều hơn nữa" trong điều hướng hàng đầu để tìm kiếm bộ công cụ của chúng tôi.