ODG thành DOCX

  • Bước 1: Chọn tệp ODG mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp ODG nào sang DOCX bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng DOCX hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để lưu tệp DOCX của bạn vào máy.

ODG 2 DOCX

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi ODG thành DOCX