ODT sang WPS

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả tài liệu ODT của bạn vào trình tải lên bên phải. Hoặc bạn có thể nhấp vào trình tải lên để chọn tài liệu của mình.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Khi đã hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấn vào để nhận kết quả.

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể nộp đến 20 tài liệu định dạng WPS cùng một lúc.

ODT 2 WPS

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi ODT sang WPS