PDF sang PS

  • Bước 1: Chọn hình ảnh PDF bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ PDF nào thành PS bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi một khoảng thời gian trong khi đầu ra của PS được tạo.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

PDF 2 PS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PDF sang PS