Превръщане на JPG в BASE64

  • Стъпка 1: Изберете изображението JPG, което искате да конвертирате. Можете да конвертирате всяко JPG в BASE64, като качите изображенията от дясната страна.
  • Стъпка 2: Конвертирането на файлове от JPG в BASE64 ще започне автоматично и ще приключи само за няколко секунди.
  • Стъпка 3: След като преобразуването е завършено, ще видите бутона за изтегляне. Щракнете върху него, за да изтеглите вашето BASE64 изображение.

Можете да изпратите до 20 изображения едновременно.

JPG 2 BASE64

Uploading...

Кога трябва да конвертирам JPG изображения в base64?

Кодирането на JPG във формат base64 е начин за представяне на тяхната двоична информация като ASCII низ. Противно на това, което може да си помислите, няма предимство в размера на файловете при кодиране на изображенията в низове base 64. Изображенията във формат base64 превъзхождат по размер на файловете си JPG с 30-40%.

Въпреки това изображенията base64 имат предимство, когато искате да вградите изображенията си в уебсайтове. По този начин ще разполагате с един HTML файл без никакви зависимости, който лесно можете да споделяте. Нашият конвертор ще създаде готов за поставяне фрагмент от HTML код, съдържащ кодираното base64 изображение.