JPG thành BASE64

  • Bước 1: Chọn hình ảnh JPG mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ JPG nào sang BASE64 bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ JPG sang BASE64 sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống ảnh BASE64 của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPG 2 BASE64

Uploading...

Khi nào tôi nên chuyển đổi hình ảnh JPG thành base64?

Mã hóa các tập tin JPG thành định dạng base64 là một cách biểu diễn thông tin nhị phân của chúng dưới dạng chuỗi ASCII. Trái ngược với những gì bạn có thể nghĩ, không có lợi ích về kích thước tập tin khi mã hóa hình ảnh thành chuỗi base64. Các hình ảnh trong định dạng base64 vượt qua các tập tin JPG tương ứng của chúng về kích thước tập tin từ 30-40%.

Tuy nhiên, hình ảnh base64 cung cấp lợi thế khi bạn muốn nhúng hình ảnh của mình vào các trang web. Khi làm như vậy, bạn sẽ có một tệp HTML duy nhất mà không có bất kỳ phụ thuộc nào, bạn dễ dàng chia sẻ. Trình chuyển đổi của chúng tôi sẽ tạo ra một đoạn mã HTML sẵn sàng để dán chứa hình ảnh base64 đã mã hóa.