EPS til SVG

  • Trinn 1: Start konverteringsprosessen ved å angi en EPS-fil til opplasteren til høyre enten ved å dra
  • Trinn 2: Filkonverteringen fra EPS til SVG starter automatisk og er vanligvis fullført i løpet av få sekunder.
  • Trinn 3: Når konverteringen er fullført, vises en nedlastingsknapp. Klikk på den for å laste ned SVG-bildet.

EPS 2 SVG

Uploading...

EPS-formatet

SVG står for en grafikkfil som er basert på et vektorgrafikkformat opprettet av World Wide Web Consortium (W3C). Teknisk sett er alle SVG-bilder kodet som XML-filer, og gir banainformasjonen til alle vektorelementer. SVG-formatet har blitt et standardformat for visning av vektorgrafikk på nettet.

SVG-formatet

EPS-formaten er et annet vektorbildeformat som støttes av ulike bildebehandlingsprogrammer som Adobe Illustrator eller GIMP. Navnet står for "Encapsulated PostScript" og ble introdusert av Adobe allerede på 1980-tallet. Formatet har blitt en bransjestandard for mange skrivere og brukes fortsatt mye. De siste årene er EPS-formatet blitt erstattet av andre filformater som det mer moderne PDF-formatet. Det finnes imidlertid fortsatt mange EPS-filer i bruk, og de kan enkelt konverteres til andre vektorfilformater som SVG.