EPS na SVG

  • Krok 1: Proces konverzie začnite odoslaním súboru EPS do uploadera vpravo, a to buď pretiahnutím a pustením, alebo kliknutím naň.
  • Krok 2: Konverzia súborov EPS na SVG sa spustí automaticky a zvyčajne sa dokončí do niekoľkých sekúnd.
  • Krok 3: Po dokončení konverzie sa zobrazí tlačidlo na prevzatie. Kliknutím naň si stiahnite obrázok SVG.

EPS 2 SVG

Uploading...

Formát EPS

SVG je skratka pre grafický súbor, ktorý je založený na vektorovom grafickom formáte vytvorenom konzorciom World Wide Web (W3C). Technicky sú všetky obrázky SVG zakódované ako súbory XML, ktoré poskytujú informácie o ceste ku všetkým vektorovým prvkom. Formát SVG sa stal štandardným formátom na zobrazovanie vektorovej grafiky na webe.

Formát SVG

Formát EPS je ďalší vektorový formát obrázkov, ktorý podporujú rôzne editory obrázkov, ako napríklad Adobe Illustrator alebo GIMP. Názov znamená "Encapsulated PostScript" a spoločnosť Adobe ho zaviedla už v 80. rokoch minulého storočia. Tento formát sa stal priemyselným štandardom pre mnohé tlačiarne a stále sa široko používa. V priebehu posledných rokov bol formát EPS nahradený inými formátmi súborov, napríklad modernejším formátom PDF. Napriek tomu sa stále používa veľa súborov EPS, ktoré sa dajú ľahko konvertovať na iné vektorové formáty, ako napríklad SVG.