EPS đến SVG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách gửi tệp EPS vào trình tải lên ở bên phải bằng cách kéo và thả hoặc bằng cách nhấp vào nó.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ EPS sang SVG tự động khởi động và thường hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy một nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh SVG của bạn.

EPS 2 SVG

Uploading...

Định dạng EPS.

SVG là viết tắt của một tệp đồ họa dựa trên định dạng đồ họa vector được tạo bởi World Wide Web Consortium (W3C). Về mặt kỹ thuật, tất cả các hình ảnh SVG được mã hóa dưới dạng các tệp XML, cung cấp thông tin đường dẫn của tất cả các phần tử vector. Định dạng SVG đã trở thành một định dạng tiêu chuẩn để hiển thị đồ họa vector trên web.

Định dạng SVG

Định dạng EPS là một định dạng hình ảnh vector khác được hỗ trợ bởi các trình chỉnh sửa hình ảnh khác nhau như Adobe Illustrator hoặc GIMP. Tên viết tắt của "PostScript đóng gói" và được Adobe giới thiệu vào những năm 1980. Định dạng đã trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp cho nhiều máy in và vẫn được sử dụng rộng rãi. Trong những năm qua, định dạng EPS đã được thay thế bằng các định dạng tệp khác như định dạng PDF hiện đại hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tệp EPS đang sử dụng và chúng có thể dễ dàng chuyển đổi sang các định dạng tệp vectơ khác như SVG.