EPS sang SVG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách gửi tệp EPS vào trình tải lên ở bên phải, bằng cách kéo và thả hoặc bằng cách nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ EPS sang SVG sẽ tự động bắt đầu và thường hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy một nút tải về. Nhấp vào để tải xuống hình ảnh SVG của bạn.

EPS 2 SVG

Uploading...

Định dạng EPS

SVG viết tắt cho tệp hình đồ họa dựa trên định dạng hình đồ họa vector được tạo ra bởi World Wide Web Consortium (W3C). Kỹ thuật, tất cả các hình ảnh SVG đều được mã hóa dưới dạng tệp XML, cung cấp thông tin đường dẫn của tất cả các yếu tố vector. Định dạng SVG đã trở thành định dạng tiêu chuẩn để hiển thị hình ảnh đồ họa vector trên web.

Định dạng SVG

Định dạng EPS là một định dạng hình ảnh vector khác được hỗ trợ bởi các trình chỉnh sửa hình ảnh khác nhau như Adobe Illustrator hoặc GIMP. Tên của nó viết tắt cho "Encapsulated PostScript" và được giới thiệu bởi Adobe từ những năm 1980. Định dạng này đã trở thành tiêu chuẩn ngành công nghiệp cho nhiều máy in và vẫn được sử dụng rộng rãi. Trong những năm gần đây, định dạng EPS đã được thay thế bằng các định dạng tệp khác như định dạng PDF hiện đại hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tệp EPS đang được sử dụng và chúng có thể dễ dàng chuyển đổi sang các định dạng tệp vector khác như SVG.