CBZ do CBR

  • Krok 1: Prześlij CBZ ebook, który chcesz przekonwertować na CBR do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż konwersja z CBZ na CBR zostanie zakończona. Proces rozpoczyna się automatycznie.
  • Krok 3: Kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać lokalnie swój ebook CBR.

Możesz przesłać do 20 ebooków jednocześnie.

CBZ 2 CBR

Uploading...

Jak przekonwertować CBZ na CBR?

Pliki CBZ i CBR to oba formaty archiwów, które są używane do przechowywania i dystrybucji cyfrowych komiksów. Pliki CBZ są tworzone przez kompresję serii plików graficznych (takich jak JPEG lub PNG) do jednego archiwum ZIP, podczas gdy pliki CBR są tworzone przez kompresję serii plików graficznych do jednego archiwum RAR.

Aby przekonwertować plik CBZ na plik CBR, możesz użyć tego konwertera online dostarczonego przez Converter App. Wystarczy przesłać plik CBZ, a konwerter wygeneruje link do pobrania dla przekonwertowanego pliku CBR po zakończeniu konwersji.

Ilustracja: Konwersja CBZ do CBR