CBZ thành CBR

  • Bước 1: Gửi ebook CBZ mà bạn muốn chuyển đổi sang CBR vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ CBZ sang CBR hoàn tất. Quá trình này sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu CBR ebook của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

CBZ 2 CBR

Uploading...

Làm thế nào để chuyển đổi định dạng CBZ sang CBR?

CBZ và CBR là hai định dạng lưu trữ được sử dụng để lưu trữ và phân phối truyện tranh số. Tập tin CBZ được tạo ra bằng cách nén một chuỗi các tập tin hình ảnh (như JPEG hoặc PNG) vào một archive ZIP duy nhất, trong khi tập tin CBR được tạo ra bằng cách nén một chuỗi các tập tin hình ảnh vào một archive RAR duy nhất.

Để chuyển đổi một tệp CBZ sang tệp CBR, bạn có thể sử dụng trình chuyển đổi trực tuyến này do Ứng dụng Chuyển đổi cung cấp. Chỉ việc tải lên tệp CBZ của bạn, và trình chuyển đổi sẽ tạo ra một liên kết tải xuống cho tệp CBR đã được chuyển đổi khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.

Hình minh họa: Chuyển đổi CBZ sang CBR