MPV do AMR

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję MPV na AMR, po prostu prześlij film MPV, który chcesz przekonwertować do uploadera po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż twoje wyjście AMR zostanie utworzone.
  • Krok 3: Kliknij przycisk pobierania, aby zapisać lokalnie swój film AMR.

Możesz przesłać do 20 filmów jednocześnie.

MPV 2 AMR

Uploading...
Ilustracja: Konwersja MPV do AMR