MPV sang AMR

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MPV sang AMR, chỉ cần gửi video MPV mà bạn muốn chuyển đổi cho công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút khi đầu ra AMR của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video AMR của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MPV 2 AMR

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MPV sang AMR