PS do GIF

  • Krok 1: Prześlij obraz PS, który chcesz przekonwertować na GIF, do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż konwersja z PS na GIF zostanie zakończona. Proces rozpoczyna się automatycznie.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji zobaczysz przycisk pobierania. Kliknij na niego, aby pobrać swój obraz GIF.

PS 2 GIF

Uploading...
Ilustracja: Konwersja PS do GIF-a