Ps đến gif

  • Bước 1: Gửi hình ảnh PS bạn muốn chuyển đổi sang GIF sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi chuyển đổi từ PS sang GIF hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh GIF của bạn.

PS 2 GIF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi PS thành GIF