Chuyển từ WORD sang PNG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WORD sang PNG, chỉ cần gửi tệp WORD mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ WORD sang PNG sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nút đó để tải về hình ảnh PNG của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

WORD 2 PNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WORD thành PNG