WORD do WEBP

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję WORD do WEBP, po prostu prześlij plik WORD, który chcesz przekonwertować, do narzędzia do przesyłania po prawej stronie. Jak tylko przesyłanie zostanie zakończone, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Poczekaj, aż konwersja do WEBP zostanie zakończona.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać plik WEBP.

Jednocześnie można przesłać do 20 dokumentów.

WORD 2 WEBP

Uploading...
Ilustracja: Konwersja WORD do WEBP