WORD to WEBP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WORD sang WEBP, chỉ cần gửi tệp WORD bạn muốn chuyển đổi lên tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng WEBP hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Bấm vào đó để tải xuống tệp WEBP của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

WORD 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WORD sang WEBP