MXF do WMA

  • Krok 1: Odoslať video MXF, ktoré chcete previesť do WMA do poľa na odosielanie vľavo.
  • Krok 2: Počkajte chvíľu, kým sa vytvorí výstup WMA.
  • Krok 3: Po dokončení sa zobrazí tlačidlo na stiahnutie. Kliknutím naň získate výsledok.

Súčasne môžete nahrať až 20 videí.

MXF 2 WMA

Uploading...
Ilustračné foto: Konverzia MXF do WMA