MXF sang WMA

  • Bước 1: Gửi video MXF mà bạn muốn chuyển đổi sang WMA vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ trong một khoảng thời gian khi sản phẩm đầu ra WMA của bạn được tạo thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để có kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MXF 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MXF sang WMA