FLAC till AIFF

  • Steg 1: Välj det FLAC-ljud som du vill konvertera. Du kan konvertera FLAC till AIFF genom att ladda upp bilderna på höger sida.
  • Steg 2: Ljudkonverteringen från FLAC till AIFF startar automatiskt och är klar inom några sekunder.
  • Steg 3: Klicka på nedladdningsknappen och hämta din konverterade fil gratis!

Du kan ladda upp upp till 20 ljudfiler samtidigt.

FLAC 2 AIFF

Uploading...
Illustration: Konvertering av FLAC till AIFF

Vad är FLAC och vad är AIFF?

FLAC (Free Lossless Audio Codec) och AIFF (Audio Interchange File Format) är båda ljudfilformat, men de har olika egenskaper och användningsområden.

FLAC är ett förlustfritt ljudkomprimeringsformat, vilket innebär att det behåller den ursprungliga ljudkvaliteten samtidigt som filstorleken minskas. Komprimeringen sker utan att någon ljudinformation går förlorad. Som ett resultat av detta erbjuder FLAC-filer hög ljudkvalitet, liknande den på en CD, men med mindre filstorlekar jämfört med okomprimerade format som WAV eller AIFF. FLAC är ett format med öppen källkod och royaltyfritt, vilket gör det populärt bland audiofiler och för arkivering av ljudsamlingar. Det har också stöd för metadata, vilket gör det möjligt för användare att lagra information om ljudinnehållet, t.ex. uppgifter om artist, album och spår.

AIFF, som utvecklades av Apple i slutet av 1980-talet, är ett okomprimerat ljudfilformat. Det lagrar ljuddata på ett förlustfritt sätt, med bibehållen ursprunglig ljudkvalitet, men utan att tillämpa någon komprimering. Detta resulterar i större filstorlekar jämfört med komprimerade format som FLAC eller MP3. AIFF används ofta inom professionell ljudproduktion och redigering samt på Apple-enheter, på grund av dess höga ljudkvalitet och kompatibilitet med Apple-programvara. Liksom FLAC stöder AIFF också metadata för att lagra information om ljudinnehållet.

Är FLAC bättre än AIFF?

FLAC använder förlustfri komprimering, vilket avsevärt minskar filstorleken jämfört med AIFF utan att ge avkall på ljudkvaliteten. Detta gör FLAC lämpligare för situationer där lagringsutrymme är ett problem, t.ex. vid lagring av stora musiksamlingar eller vid streaming av högkvalitativt ljud. AIFF är å andra sidan ett okomprimerat format, vilket ger större filstorlekar men kan vara fördelaktigt vid professionell ljudproduktion och redigering där flera bearbetningssteg ingår. Dessutom är AIFF kompatibelt med Apple-enheter och -programvara.