BMP เป็น PSD

  • ขั้นตอนที่ 1: ส่งรูปภาพ BMP ที่คุณต้องการแปลงเป็น PSD ไปยังกล่องอัพโหลดทางด้านซ้าย
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่จนกว่าการแปลงจาก BMP เป็น PSD จะเสร็จสิ้น กระบวนการจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเสร็จเรียบร้อย ปุ่มดาวน์โหลดก็จะปรากฏขึ้น คลิกที่นั้นเพื่อรับผลลัพธ์

BMP 2 PSD

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง BMP เป็น PSD