BMP sang PSD.

  • Bước 1: Đưa hình ảnh BMP mà bạn muốn chuyển đổi thành PSD vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ BMP sang PSD hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

BMP 2 PSD

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi BMP thành PSD.