เอกสารเป็นหมอ

  • ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มต้นการแปลงไฟล์ DOC เป็น MD โปรดส่งเอกสาร DOC ที่คุณต้องการแปลงไปยังตัวอัพโหลดทางขวา หลังจากที่การอัพโหลดเสร็จสิ้นแล้ว การแปลงจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทันที
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หลังจากที่เสร็จสิ้น คุณจะถูกนำไปยังหน้าดาวน์โหลดค่ะ.
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดและรับเอกสารที่แปลงแล้วของคุณได้ฟรี!

โดยใช้ตัวแปลงของเรา, คุณสามารถส่งไฟล์เอกสารได้สูงสุด 20 ไฟล์และแปลงเป็น markdown พร้อมๆกันได้

DOC 2 MD

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลงไฟล์ DOC เป็น MD