Chuyển đổi từ DOC sang MD

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi từ DOC sang MD, chỉ cần tải tài liệu DOC mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tài liệu đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể gửi lên tới 20 tài liệu và chuyển đổi sang định dạng markdown cùng lúc.

DOC 2 MD

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi DOC sang MD