F4V เป็น WMV

  • ขั้นตอนที่ 1: เริ่มการแปลงโดยอัปโหลดวิดีโอ F4V ของคุณไปยังตัวอัปโหลดของเราทางด้านขวา เพียงลากหรือวางไฟล์ของคุณ หรือคุณสามารถคลิกที่ไฟล์
  • ขั้นตอนที่ 2: รอจนกว่าการแปลงเป็น WMV จะเสร็จสิ้น
  • ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกไฟล์ WMV ของคุณในเครื่อง

F4V 2 WMV

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง F4V เป็น WMV