Chuyển đổi F4V sang WMV.

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải video F4V của bạn lên trình tải của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang WMV hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp WMV của bạn vào bộ nhớ địa phương.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

F4V 2 WMV

Uploading...
Hình dung: Chuyển đổi F4V sang WMV