M1V เป็น WMV

  • ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มต้นแปลง M1V เป็น WMV แค่ส่งวิดีโอ M1V ที่คุณต้องการแปลงไปยังตัวอัปโหลดที่ด้านขวา ทันทีที่การอัปโหลดเสร็จสิ้น การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่จนกว่าจะเสร็จสิ้นการแปลงจาก M1V เป็น WMV กระบวนการจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อการแปลงเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นปุ่มดาวน์โหลด คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดวิดีโอ WMV ของคุณ

M1V 2 WMV

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง M1V เป็น WMV