M1V sang WMV.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M1V sang WMV, hãy đưa video M1V mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một lát cho đến khi quá trình chuyển đổi từ M1V sang WMV hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nó để tải xuống video WMV của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M1V 2 WMV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M1V sang WMV