M1V เป็น MP4

  • ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มต้นแปลง M1V เป็น MP4 แค่ส่งวิดีโอ M1V ที่คุณต้องการแปลงไปยังตัวอัปโหลดที่ด้านขวา เมื่อส่งสำเร็จแล้ว การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่จนกว่าการแปลงจาก M1V เป็น MP4 จะเสร็จสิ้น กระบวนการจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อการแปลงเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นปุ่มดาวน์โหลด คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดวิดีโอ MP4 ของคุณ

M1V 2 MP4

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง M1V เป็น MP4