PNG เป็น PPTX

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปภาพ PNG หนึ่งรูปหรือมากกว่านั้นที่คุณต้องการแปลงเป็นงานนำเสนอ PowerPoint คุณสามารถเลือกไฟล์หลายไฟล์ได้โดยกดปุ่ม "Shift" หรือ "Ctrl" บนแป้นพิมพ์
  • ขั้นตอนที่ 2: เอียงลำตัว - การแปลงจาก PNG เป็น PPTX จะเริ่มโดยอัตโนมัติหลังจากส่งไฟล์
  • ขั้นตอนที่ 3: หน้าดาวน์โหลดจะปรากฏหลังจากการแปลงเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่คุณส่งไฟล์ PNG มากกว่า 1 ไฟล์ แต่ละไฟล์ PNG จะสอดคล้องกับสไลด์แยกหนึ่งสไลด์ในงานนำเสนอ PPTX ของคุณ (จัดลำดับตามชื่อไฟล์ต้นฉบับของเขาตามลำดับพยัญชนะ)

PNG 2 PPTX

Uploading...
ตัวอย่าง: การแปลง PNG เป็น PPTX